تازه ترین:

ولايت بلخ


ولايت بلخ درنقطه شمالي نقشه افغانستان واقع شده است.


بلخ با تاريخ 5 هزار ساله اش، درگذشته بنامهای بخدی، بلهیکا، بلخ الحسنی، ام البلاد، قبه الاسلام یادشده است ومرکزیت سرزمین وسیعی بنام آریانا وخراسان را تشکیل می داده است و اکنون نیز ولایت بزرگ درشمال افغانستان است.

بلخ یکی ازنامداران ترین مناطق کشوراست که درتمدن؛ پیشینه بسیاردراز دارد ودرردیف شهرهای مشهوردنیای قدیم به حساب می آمده است.

بلخ هم پای سمرقند، بغداد، دمشق، قاهره، نیشاپور، مداین،و...در اوراق تاریخ ثبت می باشد و درگذشته مناطق بزرگی بنام بلخ یادمی شده است.

مساحت و نفوس: اين ولايت نزديك به 17 هزاركليومترمربع مساحت دارد وحدود 2 مليون نفردرآن زيست مي نمايند.

حدود اربعه: ولایت بلخ با کشورتاجکستان 27 کیلومتربا اوزبکستان 155 وبا کشورترکمنستان نیز15کیلومترمرزمشترک داردوبستراین مرزنیزدریای آمومی باشد.


هم چنان این ولایت درشرق با ولایت کندز، درجنوب با سمنگان وسرپل و در غرب با ولایت جوزجان مرز مشترک دارد.

واحد های اداری: ولایت بلخ دارای 14واحداداری ویک شهرک بندری می باشد.

مرکز ولایت بلخ شهر مزارشریف می باشد که نزدیک به یک ملیون جمعیت را درخودجا داده است. مزارشریف به 10 ناحیه تقسیم شده و 8 حوزه امنیتی پولیس درآن وجود دارد.

خلم، دهدادی، نهرشاهی، بلخ، چمتال، چهاربولک، شورتپه، کلدار، چهارکنت، کشنده، زارع، دولت آباد و مارمل ولسوالیهای بلخ را تشکیل می دهند وشهرک بندری حیرتان نیزیک واحد اداری جداگانه است. ازاین بندربیش از80 فیصد واردات مواد سوختی افغانستان تامین می گردد.

اوضاع جوی: بلخ دارای آب وهوای خشک با تابستانهای بسیارگرم تا میزان 40 درجه سانتیگراد بالای صفر و زمستانهای سردتا 10درجه سانتیگراد زیرصفرمی باشد. این وضعیت نیزدرفصول سال ناپایداربوده وشهرمزارشریف مرکزاین ولایت به شهر"پوستین وپکه"که ناپایداری اوضاع جوی آن را بیان می کند مشهورمی باشد.

قريه ها: ولایت بلخ دارای 990قریه خورد وبزرگ می باشد.

اقوام ساکن: باشندگان بلخ را اقوام تاجیک، هزاره، اوزبک، پشتون، ترکمن، خلیلی ها، عربها، قزلباشها واقوام دیگرتشکیل می دهند.

زبانهای مروج: باشندگان این ولایت با وجودتنوع قومی وزبانی عمدتا به زبان دری سخن می گویند وزبانهای پشتو، اوزبکی وترکمنی نیز کاربرد زیادی دارند.

آبدات تاريخی: ولایت بلخ به دلیل پیشینه درخشان تاریخی وتمدنی خویش یکی ازولایات غنی ازنگاه مراکز و آبادات تاریخی است که نمایانگرتاریخ پرفرازونشیب این سرزمین می باشد.

دراین ولایت 62 باب زیارتگاه و آبده تاریخی وجودداردکه زیارتگاه حضرت علی شهر مزارشریف بزرگترین ومهمترین آن می باشد. این آبده درزمان امیرعلی شیرنوایی وزیردانشمند سلطان حسین بایقرا فرمانروای تیموری ساخته شد و نزدیک به 600 سال از عمر آن می گذرد. ضمنا این زیارتگاه که در زبان عامه مردم به "روضهء حضرت علی کرم الله وجهه" مشهوراست، همه ساله در روز آغازسال نو خورشیدی شاهد حضور دهها هزارتن ازمردم کشور و بیرون ازآن برای برافراشتن پرچم آن حضرت وتجلیل ازسال نو می باشد.

هم چنان روزهای چهارشنبه ماه حمل هرسال، روضه حضرت علی محل اختصاصی اجتماع زنان می باشد دراین روزها هیچ مردی حق ندارد داخل زیارتگاه گردد .دهها هزارتن زن ازنقاط مختلف ولایت بلخ به این زیارتگاه آمده و ساعاتی را به زیارت،گفتگو وگشت وگذارمی پردازند.

ولسوالی بلخ ولایت بلخ نیزدرسینه خویش آبدات بزرگ تاریخی راجا داده است که می توان از: خانقاه پدرمولانا، حج پیاده یا نه گنبد، خواجه آکاشای ولی، مسجدخواجه ابو نصر پارسار، مقبرهء رابعه بلخی، مسجدسبحان قلی وبالاحصار نام بردکه هرکدام صدها سال پیشینه دارند.

منار زادیان درولسوالی دولت آباد، زیارت امام زین العابدین درچمتال، قلعه جنگی در دهدادی، باغ جهانما درخلم، چشمه آب گنده درنزدیکی حیرتان و چشمه شفا در شولگره ازدیگرمناطق تاریخی دربلخ می باشند.

مزار میرقاسم جان درولسوالی چمتال، مزارسپاهان دردولت آباد، جوانمردقصاب و پیربابا در ولسوالی بلخ اززیارتگاههای مشهور هستند.

تعليم و تربيه: درولایت بلخ دهها اداره دولتی وجود داردکه بیش از 20000 کارمند دراین ادارات کارمی نمایند و 20% آن را زنان تشکیل می دهند.

دربلخ یک دانشگاه دولتی (دانشگاه بلخ) با 9 دانشکده و نزدیک به 8 هزار دانشجو و 4دانشگاه خصوصی بنامهای مولانا، آریا، سادات و تاج فعالیت دارند.

دانشگاه بلخ درملکیت تخنیکم نفت وگازفعالیت دارد ولی کار ساخت دانشگاه جدید درشرق مزارشریف و در زمینی به وسعت 600 جریب جریان دارد که هم اکنون دانشکده انجنیری این دانشگاه به هزینه 10ملیون دالرآمریکایی ازسوی کشورپاکستان درحال ساخت می باشد.

انستیتوت علوم صحی، مرکزتربیه معلم وانستیوت مسلکی تخنیکم نفت وگاز ازجمله مراکزآموزش نیمه عالی دولتی دربلخ هستند.

دراین ولایت بیش از 500 باب مکتب با بیش از 10000 آموزگار ونزدیک به نیم ملیون دانش آموز که حدود 40 فیصدآنان را دختران تشکیل می دهند به کارآموزش مصروف هستند.  13 مکتب خصوصی نیز درکنارمکاتب دولتی به آموزش مشغول می باشند که بیشترآنان انتفاعی بوده  و برخی نیز مانند مکتب خصوصی مهرو مکتب دخترانه فاطمه الزهراء به صورت غیر انتفاعی کارمی نمایند.

دراین ولایت  2 باب  مدرسه دینی رسمی، 82 مدرسه باب غیررسمی  45 باب دارالحفاظ، 1778 محراب مسجد ازجمله 577 مسجدجامع، 150 باب تکیه خانه، یک باب جماعت خانه، 4 باب خانقاه، 3 شورای علما، یک شفاخانه دولتی و 8 شفاخانه خصوصی، 117 باب درمانگاه ولابراتوارتشخیصیه دولتی وخصوصی، صدها شرکت وموسسه خصوصی تجارتی، صنعتی، فرهنگی، نماينده گی 23 حزب سیاسی و 27 سازمان اجتماعی رسمی وثبت شده وجوددارد.

درشهرمزارشریف نمایندگی های سیاسی کشورهای اوزبکستان، فدراتیف روسیه، ایران، ترکمنستان، تاجکستان، هندوستان، ترکیه و پاکستان وجود دارد و قراراست نمایندگی سیاسی ایالات متحده آمریکا نیز در این شهر فعال گردد.

نمایندگی های سازمانهای بین المللی مانند دفترسیاسی ملل متحد"یوناما"، صلیب سرخ جهانی، یونیسف، سازمان خوراکه جهان،سازمان اسکان بشری ملل متحد وچندین نهاد وسازمان جهانی دیگرنیزدرمزارشریف نمایندگی دارند.

شخصيتهای کبير: بلخ درگذشته زادگاه بزرگترین نوابغ علمی وفرهنگی بوده است که هم اکنون نیزنام آنان زینت بخش اوراق تاریخ کشور و جهان می باشد.

مولاناجلال الدین محمدبلخی، ابوعلی سینای بلخی، ابوشکوربلخی، ناصرخسرو بلخی، رابعه بلخی، ابراهیم ادهم، دقیقی بلخی وصدهاتن دیگرازجمله مشهورترین فیلسوفان،عرفا وشعرایند که بیشترمردم با نام آنان آشنا هستند.

برخی ازمحققین شماردانشمندان بلخ را تا 4000 تن برشمرده اند که یک رقم درشت دربالندگی فرهنگی وگذشته درخشان این منطقه می باشد.

ازشاعران ونویسندگان معاصربلخ ، می توان ازسید اسماعیل بلخی، واصف باختری، داکترسمیع حامد، صالح محمد خلیق، محمد عمرفرزاد، صادق عصیان، اسدالله عفیف باختری، وهاب مجیر، صداسلطانی، ابراهیم امینی، سهراب سیرت ودهها تن دیگرنام برد.


نشرات و رسانه ها: دربلخ از آغاز تشکیل دولت مو قت درسال1380 تا کنون بیش از 70 نشریه به فعالیت آغازنموده اند اما بیشترآنان با مرگ زودرس مواجه شده اند واکنون تنها شمارمعدودی به نشرادامه می دهند.

نشریات امیدهمزیستی، خط سبز، برادری، عصرنو، تراوش، فجرو... ازجمله نشریاتی هستندکه توانسته اند به حیات شان ادامه دهند وازاین میان تنها هفته نامه عصرنو بیش از7سال عمردارد.

این نکته قابل یاد دهانی است که اولین نشریه چاپی درولایت بلخ نشریه دولتی بیدار است که در سال 1300خورشیدی به نشرآغازنموده است ودرعمردراز نودساله خویش دچار فراز و فرودهای زیادی شده است وهم اکنون هردوهفته یکبار اما با تیراژ پایین چاپ می شود درحالی که درآغاز پیدایش، شمارگان آن به 10000 می رسیده است.

درولایت بلخ درکنار یک تلویزیون محلی دولتی 2 تلویزیون خصوصی نیزنشرات دارند

تلویزیون" آرزو" با نشرات جهانی و "ستاره سحر" با نشرات محلی دراین ولایت کارمی نمایند.

هم چنان دربلخ یک رادیوی دولتی ، بیش از  10 رادیوی خصوصی وچندین رادیوی بین المللی فعالیت دارندکه تمامی آنان درموج اف ام نشرات دا رند.

رادیوی رابعه بلخی"ویژه زنان"، لحظه، نهاد، باند، شهر، سبز، نوبهاربلخ" در ولسوالی بلخ"، کلید، مهربان، امیدجوان، ستاره سحر، آرزو، آزادی شمال درسطح محلی و رادیو بی بی سی، آزادی و صدای آمریکا ازجمله رادیوههای بین المللی اندکه درشهرمزارشریف نشرات دارند.

کتابخانه ها: درولایت بلخ چندین کتابخانه نیزوجودداردکه کتابخانه مولاناخسته معروفترین آنان است. درکنار آن کتابخانه دانشگاه بلخ، کتابخانه فردوسی ساخته شده ازسوی کشور ایران، کتابخانه روضه مبارک، کتابخانه حکیم ناصرخسروبلخی  "این کتابخانه درزمان طالبان به یغما رفت."  کتابخانه دقیقی بلخی، کتابخانه مولاعلی مرکزفرهنگی آبراهام لینکن و کتابخانه رسالت ازدیگرمراکزمطالعه دربلخ است.

نهادهای مدنی و کميسيونها: کمیسیون مستقل حقوق بشر، اتحادیه نهادهای جامعه مدنی، شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر، معاونت دفاع ازحقوق زنان، مرکزتعاون افغانستان"متا"، سازمان حقوق بشر، نمایندگی بنیاد انتخابات آزادوعادلانه یا fifa ازمشهورترین نهادهای جامعه مدنی ومدافع حقوق بشری درولایت بلخ هستند.

نهادهای رسانه ئي: خانه رسانه ای دفترمدیوتیک، انستیتوت جنگ وصلح ، دفتر"نی" یا حمایه کننده رسانه های آزاد و دفتر آیفس یا مرکزبین المللی نظام ها ی انتخاباتی  نیز ازمراکزحمایت کننده و ظرفيت بخشی رسانه ها دربلخ می باشند.

چندین نمایندگی اتحادیه های خبرنگاری نیزدرشهرمزارشریف وجود دارد. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان، اتحادیه ملی ژورنالستان وانجمن آزادخبرنگاران جنوب آسیا یا سفما 3 مرکزی هستند که درولایت بلخ نمایندگی دارند اما هیچ کدام دارای دفتر نبوده وکار مشخصی نیز در زمینه خبرنگاری انجام نداده اند.

انجمنهای فرهنگی: انجمن آزادنویسندگان بلخ، حلقه فرهنگی زلف یار، حلقه فرهنگی پرواز، انجمن فرهنگی مرزابابر، خانه فرهنگی پرتو "ویژه دختران"، کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی، کلبه فرهنگی بلخ و... ازمهمترین مراکزفرهنگی درولایت بلخ هستند.

خوشنويسان و نقاشان: درگذشته ها دربلخ خوشنویسان معروفی وجودداشتند. مولانا خال محمد خسته ازچهره های بنام این هنراست و استادمجودی، همایون فرزام، هادی شرشر و رحیم صورتگر از دیگر نام آوران هنرخوشنویسی دربلخ هستند.

ودرزمینه نقاشی نیزاستاد هادی شرشر، سیدقدیم خیام ، محمدصابرنقشبندی، سیدابرار، عبدالغفار رسام و رحیم صورتگردرگذشته وازجوانان امروز؛ حفیظ، سمیع الله، محب الله، کفایه، فرزانه، زینب و مسعوده نقشبندی هم اکنون دراین زمینه نقش آفرینی می نمایند؛ متأسفانه و هرچند هردو هنرهم اکنون در مقابله با اثر های بازاری و صنعتی اين بخش، دربلخ با رکود مواجه بوده و در اجتماع نیز خریداری ندارند، با آنهم اين هنر مندان برای جا باز کنی اين هنرها تلاش شباروزی دارند.

هنر موسيقی: موسیقی دربلخ گذشته طولانی دارد بابه قِران، نظرمحمد بلخی و بنگیچه ازمشهورترین آوازخوانهای محلی ولایت بلخ و نامهای ماندگار در موسيقی اصيل افغانی شمرده ميشوند.

درزمان حاضر، داودنظری فرزند نظرمحمد، حسن بسمل، حمیدالله شوقی، ستارغفاری و قدیرکمپیوتر ازآوازخوانان محلی دربلخ هستند که با رباب، غیچک، تنبور و طبله، همواره می نوازند.

شاه رسول قاسمی، مجیدساغر، دل آغاسرود، حسیب الله تقدیر وبرخی دیگراز آواز خوانان آماتور دراین ولایت هستند.

پيشه ها: بیشترباشندگان بلخ به پیشه زراعت ومالداری مشغول هستند والبته شمارزیادی نیزبه تجارت وبازرگانی و...دیگرزمینه های زندگی به کارمصروف هستند.


پيداوار: پیدا وار اصلی گندم، جو، پخته، خربوزه وتربوز وبرخی میوه ها درزمنیه زراعت وپوست قره قل، پشم و فراورده های دامی درزمنیه مالداری در بلخ می باشد.

گوسفند به خصوص نوع قره قل آن، بز، شتر، اسپ، قاطر و مرکب ازحیوانات اهلی درولایت بلخ هستند.

قالین وگليم شمال افغانستان و ازجمله ولایت بلخ شهرت جهانی دارد ولی اکنون به دلیل عدم حمایت این دوپیشه ازسوی دولت وبخش خصوصی یا از رونق افتاده اند ویا هم دربیرون ازکشوربیشتربنام کشورپاکستان صادرمی شوند.

ذخاير زير زمينی: درولایت بلخ تاکنون "اگر ازحوزه نفتی آمو دریابگذریم که گفته می شود ازکندز تا هرات سرشارازمنابع نفت وگازاست" کدام معدن بزرگ کشف نشده است وتنها بخشی ازکوه البرزدرجنوب شهرمزارشریف دارای مواد سوختی سلفروگوگرد می باشد که چندسال پیش دچارآتش سوزی گردید.

ورزش: بزکشی ازمشهورترین ورزشهای مردم شمال وبلخ به حساب می آید با این حال ورزش کشتی محلی نیزطرفداران زیادی دراین ولایت دارد.


صنايع و فابريکات: بلخ از ولايات صنعتی کشور است با وجود رکودی که کوجوديت برخی از اين صنايع را در سالهای اخير تهديد ميکند؛ کارخانه تولیدی کود وبرق، سیلو، جن وپرس ونساجی ازبزرگترین کارخانه های تولیدی دولتی درولایت بلخ است که به استثنای کود وبرق باقی بدون فعالیت می باشند و درکارخانه کود وبرق که بیشتربه تولید کودکیمیاوی  " یوریا" می پردازد نزدیک به 2000کارگروکارمند ایفای وظیفه می نمایند .

درکنارکارخانه های تولیدی دولتی هم اکنون دومرکز بنام ساحه پارک صعنتی دراین ولایت شهرت دارد که درهردو مرکزفابریکاتی ازبخش خصوصی کارمی نمایند.
کارخانه ها ی تولیدی نوشابه های غیرالکولی سادات و آموکولا، کارخانه تولید آرد ترمیده وبوجی سادات، کارخانه های تولید وسایل پلاستیکی وبرق، نمک آیودین دار، کارخانهءکیک وکلچه، بلخ لبنیات و... ازبخش خصوصی درحال تولیدمی باشند.

براساس آمارموجود هم اکنون بیش از 50 کارخانه تولیدی دراین ولایت کارمی نمایند که هزاران تن ازاین راه به کارگماشته شده اند.

صنايع دستی: با رشد صنعت و فراوردهای تکنالوژی جدید، صنایع دستی وتولیدات محلی دربلخ به شدت زیان دیده اند. صرفنظر از / درگذشته صنعت بوت دوزی دراین ولایت رونق فراوان داشت وبوت آهوی آن شهرت زیادی، اما اکنون از این پیشه در این ولایت هیچ خبری نیست و دارندگان این پیشه نیزبه کارهای دیگر روی آورده اند.

ازپیشه های جالب که هنوز ازگذشته بجای مانده وکم وبیش درمناطق روستایی رواج دارد صنعت "جواز"است .دراین پیشه مردم چوبی را به دم شتر يا اسپ بسته و آن را دریک اطاق کوچک می چرخانند وبا گشتن این شتر ازدانه های گیاه زغیر و کنجد روغن تولیدمی نمایند که مورد استفادهء فراوانی دارد.

ازصنایع دستی نیزکمتر اثر و نشانه ای باقی مانده است بسیاری ازاین صنایع به مرورزمان بارکود مواجه شده اند و نمی توانند با تولیدات مشابه خارجی رقابت نمایند. با این حال هنوزقرص دوزی، خامک دوزی، چرمه دوزی و... درمیان برخی ازخانم ها رواج داشته وازسوی برخی ازنهاد های امورزنان تلاش صورت می گیرد با حمایت ازاین پیشه ها به تولید بیشتر آنان اقدام صورت گرفته و دوباره زنده شوند.

ضمنا ساختمان سازی شهرمزارشریف نیزدرحال تغییراست. درسالهای اخیرساختمانهایی با بیش از ده طبقه درشهرمزارشریف ساخته شده است ودرکنارآن پیشه هوتل داری نیزرشد فزاینده ای داشته است.

هوتل وکلوپ عروسی الماس، کفایت، عروس شهر، طلوع، آریانا، همسفر، مارکوپولو، بندامیر و...ازساختمانهای مجلل وتماشایی درشهرمزارشریف می باشند.

ميله گاه ها و پارکهای تفريحی: شهرمزارشریف مرکزولایت بلخ درگذشته تنها یک پارک تفریحی داشت که بنام چهارباغ روضه مبارک یاد می شود و درمرکزشهر و دراطراف زیارتگاه حضرت علی قراردارد. اما درچند سال اخیرچندپارک دیگرنیز از سوی بخش خصوصی ساخته شده است که پارک تفریحی شهرک" امیری" درشرق مزارشریف وپارک پروژه " خالدبن ولید" درجنوب این شهر نام و آوازه خوبی بدست آورده اند والبته یک پارک دیگرنیزدرشرق شهرمزاردرحال ساخت است که ازسوی کشورترکیه ساخته شده وبنام پارک دوستی "افغان- ترک " یادمی شود کارآن هم اکنون ادامه دارد.  قراراست شهرداری مزارشریف نیززمین زندان سابقه مزارشریف را که بیش از  50 جریب می باشد یک پارک کلتوری بسازد.

ضمنا مردم شهرمزارشریف میله گاههای بهاری و تابستانی دیگر نیز دارند. این مردم دربهاربه دشت شادیان درجنوب شهرمزارشریف می روند که پوشیده ازگلهای سرخ است ودرتابستان نیزدر ولسوالی های بلخ، خلم، دهدادی و مناطق کودوبرق وچهارسنگ و سمرقندیان می روند که دارای آب و هوای معتدل و باغها ودرخت فراوان می باشند.

خوراکی های مشهور: شیرپیره، حلوای کنجدی، نبات، وپرورده مزارشریف نیزشهرت نیک دارد و هرمسافری که ازدیگرمناطق افغانستان به این شهرمی آیند حتما یکی ازاین اقلام را با خود به خانه و دیارخویش سوغات می برند.

قابلی پلو اوزبکی، آشک، منتو، آی خانم، حلوا، لاندی پلو، شیربرنج، شیرروغن وکچری قروت دربرخی ازمناطق ازغذاهای معروف درولایت بلخ می باشند.

حيوانات و طيور: ازحیوانات وحشی گرگ، شغال، روباه، خرگوش، خوک، جیره ، موش، خارپشت، پشک کوهی، گوزن، آهوی مارخور، آهوی رنگ، آهوی غزال، موش صحرایی وموش خرما درولایت بلخ پیدامی شود.

عقاب، باشه، باز، مینا، موسیچه، بوم - جغد، قمری، کبوتر، کبک، مرغابی، یورمه دغ دغ ، مرغ کلنگ، گنجشک، بلبل، ساهره، بودنه، زاغ، هدهد وبرخی دیگرازانوع پرندگان دربلخ وجوددارند.

برخی ازاین حیوانات وپرندگان به گونه موسمی دربلخ پیدامی شوند ودر دیگر ایام یافت نمی شوند مانند گرگ که درموسم زمستان پیدا و در دیگرفصول سال به مناطق دیگرمی روند.

گياهان داروئی: پودینه، زیره کوهی، هنگ، شیرین بویه و اسپند ازمشهورترین گیاهان است که دربلخ یافت می شود وشماری کاربرد دوایی نیزدارند.

"کفتران سخی" نیزدرمیان مردم یک نام آشنا است، این کبوتران که تمام به رنگ سفید هستند درمیان زايرين و علاقمندان زيارت حضرت علی از احترام خاص برخورداراند وهیچ کسی حاضرنیست یکی از آنان را گرفته و یا بکشد وحتی  مردم عوام به این عقیده اند که این کبوتران هرگز بر زیارتگاه مذکور فضله نمی اندازند.

ياد داشتهای ضروری ديگر: شهرمزار دارای 12 چهارراهی است که بیشتر این چهارراهی ها ازسوی بخش خصوصی ساختمان شده است و باساختمان آنها شهرمزارشریف توانسته است سیمای یک شهر امروزی و معاصر را بخود بگیرد.

درچندسال اخیردرشهرمزارشریف نزدیک به 30 کیلومترجاده قیرریزی شده است ونزدیک به 100کیلومترجاده مزارشریف تا ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان نیز که ازولایت بلخ می گذرد، درحال قیرریزی می باشد.

افغانستان برای نخستین بار داراری یک خط آهن شده است واین خط آهن نیزدرولایت بلخ و ازبندرحیرتان تا شهرمزارشریف ادامه می یابد. کاراین خط آهن تا اندازه ای زیادی تمام شده است وقراراست درآینده شهرمزارشریف از راه خط آهن به ولایت هرات درغرب وننگرهار درشرق پیوند خورده وافغانستان نیزازراه خط آهن به جهان بیرون ارتباط پیدانماید.

هم چنان میدان هوایی ملکی مزارشریف برا ی بار اول دارای ظرفیت بلند حمل ونقل گردیده وبا پایان یافتن کارخط پرواز آن که به درازی 3000 متر و پهنای 60 متر است، توانایی پذیرش هواپیماهایی غول پیکررا پیدا می نمايد. همزمان با اين کارساخت ترمینل جدید آن نیزدرجریان است. این دوپروژه نزدیک به یکصدملیون دالرهزینه بر داشته برميدارد که ازسوی کشورهای آلمان وامارات متحده عربی پرداخت می شود.

شفاخانه حوزوی مزارشریف که حدود 5سال پیش درآتش سوخت قرار است با ظرفیت 500 بستر و درچندین طبقه به هزینه 15 میلیون دالرآمریکایی ازسوی کشورآلمان ساخته شود.

هم چنان ازشبکه برق مزارشریف 27سال می گذرد واکنون پاسخگوی نیازهای کنونی این شهرنیست بناءکارتبدیلی این شبکه از6هزاربه 20هزاردرجریان است  اما هنوز روشن نیست که چه زمانی پایان خواهد یافت.

همزمان با شهرمزارشریف برخی ازمناطق ولسوالیهای بلخ، چمتال، نهرشاهی، دهدادی ،کلدار و شهرک بندری حیرتان نیزدارای برق هستند. نیازمندی برق مزارشریف 70میگاوات است درحالی که هم اکنون تنها 25میگاوات برق درآن وجود دارد.

ولایت بلخ به دلیل ظرفیت بلند اقتصادی وبازرگانی زمینه رشد هرچه بیشتر را دارا می باشد و اگر امنیت در این ولایت تامین باشد، می توانند درآینده یکی ازمهمترین شهرهای اقتصادی افغانستان و منطقه به حساب آید.

بلخ به دلیل مرکزیت زون شمال، قرارگاه فرماندهی قول اردوی 209 شاهین، پولیس زون 303 پامیردرشمال وریاست امنیت ملی شمال را درخود جاداده است و مرکزفرماندهی نیروهای آیساف در 9 ولایت شمالی به فرماندهی کشور آلمان نیزدرولایت بلخ و درکمپ مارمل موقعیت دارد.


تعداد نیروهای تامین امنیت کشور آلمان درشمال افغانستان به بیش از 5 هزارتن می رسد و همزمان نیروهای بازسازی ولایتی ازکشورهای سویدن و فنلند دراین ولایت مستقربوده و در ولایات شمالی جوزجان، سمنگان و سرپل نیزکارمی نمایند که شمار آنان نزدیک به 500 سرباز می باشد.

نوت: ارقام و احصائيه ها از ماه اسد 1389 است و ممکن برخی آنها به مرور زمان و پيشرفت و توسعه تغيير و افزايش يابند. انشا الله

تهیه: شفیع رحیمی مزارشریف 28 اسدسال 1389
 
آیا افزایش واحد های اداری کندز  یک نیاز جدیست؟
هفته که گذشت، مسوولین و بزرگان ونمایندگان مردم در کندز روی طرح ابتدایی ای کار کردند و آنرا با دولت مرکزی شریک ساختند که به موجب آن در کندز باید شش ولسوالی دیگر ایجاد گردد. ......
ختیځ او د یوې ګونګوسې شکمن انځور
په دې وروستیو کې اوازې خورې شوي، چې د داعش په نامه یوه نوې افراطي ډله افغانستان ته راننوتې او ښايي امنیتي ستونزې لا پسې ډېرې کړي. ......
نخبه و مبتکرِ نوجوانی از جوارِ معدن حاجیگک
حسین داد یک پسر 15 ساله بامیانی موفق به ساخت و مودل سازی موشک (راکت)، اسکواتور و لنگر گردید. ......
کودکان کار؛ طعمۀ استفادهای ابزاری و قاچاق
پسر جوانی، با لباس کارگل آلوده، در نقطه مرزی اسلام قلعه ایستاده است. این جوان صادق نام دارد و کمتر از 14 سال سن دارد و به شدت از سرما می‌لرزد. ......

ترکمنستان د افغانستان د پراختیا لپاره ځانګړې زمینه

با رأی شایسته اعتبار پارلمان را ضمانت کنید